Güvenlik

Elektrikli Battaniyeler İçin Güvenlik Tel Sarmallı Rezistans

Buluşumuz; elektrik battaniyelerinde kullanılan ve battaniyenin ısıtılmasında kullanılan,içerisinden elektrik akımı geçtiğinde ısınan tel rezistanslarla ilgili olup, özelliği; İçten dışa doğru bakıldığında Cr-Ni (Krom Nikel) rezistans telinin (4) dış kısmında bir iç kılıf (3) ve üzerinde sarmal yapıda güvenlik telinin (2) ikame edilmesinin yanı sıra, bu telin üzerine de dış kılıf (1) oluşturulmuş olmasıdır. Kullanım esnasında oluşan ani ısı yükselmelerinde veya battaniyenin çekilerek formunun bozulmasına müteakip kopan veya uzayan rezistans telinin (4), iç kılıftan (3) ayrılarak güvenlik teline (2) temas etmesi ile kısa devre yaparak elektrik kaynağındaki sigortanın atmasının sağlanmasıdır. Bu sayede kullanıcı güvenliği sağlanmaktadır.Sistem; Dış kılıf (1), güvenlik teli (2), iç kılıf (3), rezistans teli (4), battaniye (5), elektrik kablosu (6), ısı ayar düğme si (7) ve fişten (8) oluşur.


Elektrikli battaniyeler içerisinde kullanılan rezistans telleri genel olarak bakır. vb
alaşımlardan mamul olmakla birlikte dışarısında sadece dış kılıf bulunmaktadır. Zaman
içerisinde kullanım sırasında gerek bükülme veya katlanmalarda ve gerekse çekilerek uzatılması
durumunda dış İzolasyon kılıfı koparak, içerisinden akım geçen tel açıkta kalmakta ve bu nedenle
elektrik çarpılmaları oluşmaktadır.


Bu faydalı modele konu olan; "Elektrikli Battaniyeler İçin Güvenlik Tel Sarmallı
Rezistans" üç ana katmandan oluşmaktadır. Bu katmanlardan en dışta olanı, yanı dış kılıf (1)
direkt olarak battaniye (5) ile temas ederek battaniyeyi (5) ısıtır. Dış kılıfın (1) içerisinde sarmal
güvenlik teli (2) bulunmaktadır, bu tel iç kılıfın (3) dış çeperine sarılmış haldedir. İç kılıfın (3)
içerisinde de Cr-Ni (Krom Nikel) den mamul rezistans tel (4) bulunmaktadır. Kullanım
sırasında sadece rezistans tel (4) ısınmaktadır. Fişin (8) elektrik kaynağına takılmasına müteakip
battaniyenin (5) ne kadar ısıtılması gerekiyorsa o oranda ayarlama ısı ayar düğmesi ile (7)
sağlanmaktadır.


Dış kılıfın (1) içerisinde sarmal güvenlik telinin (2) temel görevi topraklamayı
seğlamaktır. Bu tel iç kılıfın (3) dış çeperine sarılmış halde bulunduğundan, zaman içerisinde ya
kılıfın (3) erimesi yada çekilmek suretiyle kablolun kopması neticesinde iç kılıfın (3)
sinde Cr-Ni (Krom Nikel) den mamul rezistans, tele (4) temas ettiğinde kısa devre
ışmakta bu da elektrik kaynağındaki veya isteğe göre ısı ayar düğmesi (7) içerisindeki
sigortayı attırarak elektrik gücünü kesmektedir. Bu şekilde gerçekleşen düzenek sayesinde
kullanım sırasında oluşan olumsuzluklar ve elektrik çarpmaları engellenmiş olmaktadır.

ISITEL SANAYİ VE TİC.LTD.ŞT. © 2019